Bel ons: 00800 00123456

Voorwaarden voor het gebruik van deze website
Het onderstaande is van toepassing op de website die u bekijkt. Door de website te gebruiken stemt u automatisch in met deze disclaimer.

Informatie over deze disclaimer
TeleForwarding International B.V. heeft de content van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch aanvaardt TeleForwarding geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De door TeleForwarding verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. TeleForwarding kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. TeleForwarding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. TeleForwarding aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door TeleForwarding worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van TeleForwarding.

Privacy
TeleForwarding maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van websitegegevens. Er wordt geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Het delen van informatie is uitschakeld, het IP-adres wordt gemaskeerd en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Daarmee voldoet TeleForwarding aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Intellectueel recht
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content en of delen daarvan maken inbreuk op het intellectuele recht.

Recht & jurisdictie
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Back To Top